Medicatie stoppen of doorgaan?
 

Stoppen met antidepressiva: ervaringen van gebruikers

U gebruikt een antidepressivum en vraagt zich vast wel eens af óf en hoelang
u hier nog mee door wilt gaan. Of uw arts geeft aan dat het tijd wordt om te
stoppen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. U heeft veel last van de
bijwerkingen of u gebruikt het middel al lang en voelt zich weer goed. Misschien
heeft het middel u geholpen, maar bent u bang dat het middel uiteindelijk niet
goed voor u is.

Deze brochure kan u helpen een weloverwogen keuze te maken om te stoppen
of door te gaan met het gebruik van uw antidepressivum.
De brochure begint met een korte beschrijving van de werking en de bijwerkingen
van antidepressiva. Daarna wordt ingegaan op een aantal situaties uit de praktijk.
Ook worden de mogelijke gevolgen van het stoppen met antidepressiva beschreven.
Tenslotte geeft de brochure nog een aantal tips die u kunnen helpen bij uw
overweging.

In de bijlage vindt u een overzicht van de verschillende antidepressiva ingedeeld in
groepen. Deze indeling is gebaseerd op de chemische structuur van het antidepressivum.
De groepen verschillen in de manier waarop ze werken en in bijwerkingen
en onttrekkingsverschijnselen die kunnen voorkomen.
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, maak dan een afspraak met
uw arts of apotheker. Kijk achterin voor meer adressen waar u met uw vragen
terecht kunt.

Klik hier: PDF downloaden