Het kiezen van een antidepressivum

Gemiddeld zal ongeveer 6 op de 10 mensen met een depressie met antidepressiva te maken krijgen.
4 op de 10 merken dat ze geen effect ondervinden van de medicatie of alleen maar bijwerkingen. Bij een tweede keus voor een antidepressivum zullen ongeveer 6 op de 10 wel een effect ondervinden van de medicatie. Het is belangrijk om ze lang genoeg te gebruiken zodat ze beginnen te werken - gewoonlijk tussen 3 en 6 weken en een beetje langer bij oudere mensen.

De belangrijkste verschillen tussen antidepressiva zijn hun bijwerkingen. Dus u kunt een antidepressivum kiezen dat de minste bijwerkingen veroorzaakt of u kunt bewust een bijwerking vermijden door een bepaald middel te kiezen.

Meer informatie over bijwerkingen en antidepressiva vind u hier....

Alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen, dus moet er een een keuze zijn over welke bijwerkingen aanvaardbaar zouden kunnen zijn, en welke zeker niet. Hoewel alle medicijnen bijwerkingen hebben, krijgt niet iedereen ze. De meeste bijwerkingen komen slechts bij een minderheid van de mensen voor.

Hieronder is een lijst van de meest voorkomende bijwerkingen die veroorzaakt worden door antidepressiva. Door te klikken op de bijwerkingen hieronder krijgt u de volgende informatie:

  • Informatie over hoeveel mensen werden getroffen door deze bijwerking in klinische studies voor de meest gebruikte antidepressiva in het Verenigd Koninkrijk. De informatie wordt op dit moment vergeleken met internationale en Nederlandse studies. Het materiaal zal vertaald worden naar het Nederlands, voor zover dit nu nog Engelstalig is.

Hoe een keuze te maken

Kies twee of drie of meer bijwerkingen waarvan u denkt dat deze het meest moeilijk voor u zijn om te verdragagen. Als u klikt op bijvoorbeeld 'slaperigheid', krijgt u informatie over welke antidepressiva zijn minst om het probleem te veroorzaken.

Antidepressiva Bijwerkingen