De Depressie Alliantie

De Depressie Alliantie is een landelijke vereniging die zich inzet voor mensen met depressie of depressieve klachten en hun naasten. Al onze medewerkers en vrijwilligers hebben allemaal zelf ervaring met depressie. Daarin verschillen wij van andere organisaties op het gebied van depressie. In de geschiedenis zijn er verschillende organisaties geweest die vooral gedragen werden door 'professionals'. Als Depressie Alliantie nemen wij hier uitdrukkelijk afstand van. Dat wil niet zeggen dat wij niet samenwerken met professionals. Wij hebben een uitgebreid netwerk met mensen die professioneel actief zijn op het gebied van depressie.

Wij bieden op onze website informatie over verschillende soorten depressie, het herstellen van een depressie, wat u zelf kunt doen aan een depressie, wat u kunt doen voor een ander met depressie en informatie over verschillende  behandelingsmogelijkheden. Wij baseren onze kennis vooral op 'ervaringskennis' en recente professionele kennis op het gebied van depressie.

De Depressie Alliantie (DA) is deels voortgekomen uit de Depressie Vereniging (DV). De DV werd op 16 juni 2010 door Renť Kragten e.a. opgericht om de belangen van mensen met depressie en hun naast betrokkenen te behartigen. Zijn motivatie om de Depressie Vereniging op te richten was zijn eigen (ernstige) depressie. Tijdens zijn depressie was het voor hem niet mogelijk contact te krijgen met andere mensen met een depressie.

De Depressie Alliantie is onder meer voortgekomen uit de Depressie Vereniging. De Depressie Alliantie is een vereniging en een netwerk van ervaringsdeskundigen op het gebied van depressie. Zij wil het volgende bereiken.

1. Ondersteuning

Ons netwerk van groepen stellen mensen die getroffen zijn door depressie in staat om ervaringen en strategieŽn te delen met anderen in vergelijkbare situaties.

2. Publicaties
Een assortiment van folders, informatie op de website, publicaties en posters bieden uitgebreide informatie over depressie en hoe het invloed heeft op het dagelijks leven.

3. Schrijven naar iemand die begrijpt
Wij kunnen u in contact brengen met iemand via onze mailservice.

4. Laat uw stem horen
We werken samen met professionals in de gezondheidszorg om betere dienstverlening te stimuleren voor mensen die getroffen zijn door depressie. We gebruiken ons netwerk om verbetering van de zorg rond depressie te bevorderen.

5. Bewustmaking
GeÔnformeerd door de ervaringen van mensen met een depressie, verhogen we het bewustzijn van de realiteit van de ziekte bij het grote publiek met een verscheidenheid aan campagnes.

6. Onderzoek
Depressie Alliantie werkt samen met universiteiten, gezondheidswerkers en andere vrijwilligersorganisaties om de oorzaken, behandelingen en gevallen van depressie te onderzoeken in Nederland en daarbuiten. We gebruiken de uitkomsten van onderzoek om gezondheidswerkers, de overheid en het grote publiek te informeren via de media.